susamacharaku nei prati ganku

ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବା
ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେବ ସଫଳ ଆମେ ହେବା
ଏହି … ଏହି ଆମରି ଲକ୍ଷ୍ୟ (୨ଥର) (ଘୋଷା)

ଆସିବ କେତେ ଝଡଝଞ୍ଜା ପଛକୁ କେବେ ନ ହଟିବା
ଆପଣା କୁଶ ବହନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇବା
ବଢି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା … |୧|

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଆମ ସଙ୍ଗେ ସଦା ରୁହନ୍ତି।
ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମ ଶକତି ଦୂର ହେବ ସକଳ ଭୀତି
ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଗେ ଆଗେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 thoughts on “susamacharaku nei prati ganku”