dasa sahashra madhyare mo jishunka nama

ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
କୋଟି କୋଟି ନାମ ପରେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧେ
ନାହିଁ ସେହି ନାମ….(ଘୋଷା)

ଭରସା ରଖିଛି ସେହି ନାମେ ମୋର
କଳୁଷ ହେବ ମାର୍ଜନା
ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ
ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ ବିନା…
ବାନ୍ଧି ରଖିଥୁବି ମୋ ହୃଦ ଗଣ୍ଡିରେ ( ୨ ଥର)
ସେହି ପ୍ରିୟ ନାମ |୧|

କ୍ଲାନ୍ତ ଯେବେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ
ମନେ ଭାଳେ ସେହିନାମା
ମଳିନତା ମୋର ଲିଭିଯାଉ ଧୀରେ
ଜପିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ନାମ (୨ଥର)
ସେହି ନାମ ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *