kara dhanya bada dhanyabada kara

କରଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦକର
ତାଙ୍କ ଦୟା ଚୀରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ (୨ଥର)
ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର
ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର
ଯେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚିର କାଳ ସ୍ଥାୟୀ … (ଘୋଷା)

ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ
ତାଙ୍କ ମହା ଜ୍ଞାନ ବଳେ
ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ସେ କରିଲେ ବିସ୍ତି
ମହାଜଳରାଶି ପରେ
ଦିବସ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୁତ୍ବ ଦେବାକୁ
କରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ
ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ
ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ
ଯେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚୀରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ … |୧|

ଦୁଇଭାଗ କଲେ ସୁଫ ସାଗରକୁ
ପାରି କରାଥବା ପାଇଁ
ବିପକ୍ଷ ଗଣରୁ ପାଇଲେ ଉଦ୍ଧାର
ଯେତେ ମନୋନୀତ ସେହି
ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ
ସେହିତ ପ୍ରଭୂ ମହାନ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି
ସେତ ଅତି ଦୟାବାନ
ଯେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ଚୀରିକାଳ, ସ୍ଥାୟୀ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *