stuti gita mu gaibi

ସ୍ତୁତି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ
ଭଜି ତୁମ ଗୁଣ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ
ହାଲେଲୁୟା……..ହାଲେଲୁୟା
ହାଲେଲୁୟା……ହାଲେଲୁୟା……..ହାଲେଲୁୟା( ୨ ଥର)

ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ଭରୁ
ଉଦ୍ଧାରି ଥୁଲ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ
ଜଳ ପ୍ରଳୟରୁ ନୋହଙ୍କୁ ତାରିଲ,
ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ (୪ଥର)

ଶମିରୋଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଣା ଦେଖାଇ,
ସତ୍ୟମାର୍ଗ କଢ଼ାଇଲ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ
ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦାନ କଲ
କରୁଣାମୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ (୪ଥର)

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *