jishu dayamaya suna hai binaya

ଯୀଶୁ ଦୟାମୟ, ଶୁଣ ଏ ବିନାୟ,
ଆମ୍ଭ ମଧେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ ଏ ସମୟ … (ଘୋଷା)

ଅନ୍ତରର ଅନ୍ଧକାର କୃପା କରି
ହୃଦେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋଇଣ ଉଦୟ … |୧|

ଆସ ପ୍ରଭୂ ଏ ଆଳୟ, ଧର୍ମାମା ଅଗ୍ନି ସ୍ବଳାଅ,
ତବାଲୋକେ ଦୀପ୍ତିମୟ କର ଏ ସମୟ … |୨|

ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆସି, ପାପ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାଶି,
ସୁସ୍ଥ କର ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇଣ ସଦୟ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *