ki madhura manarama mo srabanre

କି ମଧୁର ମନୋରମ ମୋ ଶ୍ରବଣେ ଯୀଶୁ ନାମ
ନାହିଁ ତା ସମାନ ନାମ ତ୍ରିଭୂବନେ ଅନୁପମ (ଘୋଷା)

ବିଶ୍ବାସୀ ପ୍ରତି ସେ ନାମ ଅଟେ କି ମନୋରଞ୍ଜନ
କରେ ତା ଦୁଃଖ ନାଶନ କରେ ତା ଶୋକ ଖଣ୍ଡନ … |୧|

ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ପ୍ରତି ଅଟେ ତାହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଶାନ୍ତି
କ୍ଷୁଧୂତକୁ କରେ ତୃପ୍ତି ଶାନ୍ତ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ରାମ … |୨|

ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣ ନାମଧେୟ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରତି କି ପ୍ରିୟ
ଘୁଞ୍ଚାଏ ମୋ ସର୍ବ ଭୟ ମୋହର ଦୃଢ଼ ପାଷାଣ .. |୩|

ଯୀଶୁ ମୋହର ରାଜନ ଯୀଶୁ ମୋହର ଜୀବନ
ଆଉ ମୋର ତ୍ରାଣଧନ ମୋହର ପୁନ୍ୟ ବସନ .. |୪|

ଯୀଶୁ ନାମ କେଡ଼େ ମିଷ୍ଟ କରେ ମୋତେ ନିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ
ଅଟନ୍ତି ସେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ମୋର ନିତ୍ୟ ଗାନ ଧାନ .. |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *