swartha ta nahi kahin pain

ସ୍ଵାର୍ଥତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୂ
କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲ
ମାୟା କିବା ମୋହ, ନାହିଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ( ୨ ଥର)
କାହିଁକି କୁଶକୁ ବୋହିଲ … (ଘୋଷା)

କପାଳ ଫାଟିଲା ରକତ ଝରିଲା
କହିଲନି କଥା ପଦେ
ଦୋଷୀତ ସାଜିଲ କାହା ପାଇଁ ତୁମେ
କେଉଁ ଦୋଷ ଅପରାଧେ
ପାରିବକି କହି ଦୁନିଆଁରେ କେହି ( ୨ ଥର)
କେଉଁ କର୍ମର ସେ ଫଳ … |୧|

ଶୁଣିଛି ଏ କାନେ ଦୋଷ ଥାଇ ଦୋଷୀ
ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ଦିନେ
ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ହୋଇଥୁଲ
ବିନା ଦୋଷେ ଅକାରଣେ
ଝରିଗଲା ଯାହା କୋରଡ଼ା ଆଘାତେ (୨ ଥର)
ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ହେଲା କାଳ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *