asara dipali jali karuachi

ଆଶାର ଦିପାଳୀ ଜାଳି କରୁଅଛି ପଦେ ଅଳି
ଦିଅ ବାରେ ଡେଣା ମେଲି ବାହୁ ତୋଳି ତବ ଶାନ୍ତି (ଘୋଷା)

ଆଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ରହିଛି ମୁହିଁ
ତୁମ ବିନା ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ
ଝରାଇ ଦିଅ ତୁମ ପ୍ରେମ ବାରି
ନିବିଡ଼ ଘନ ଅନ୍ଧାରେ, ଡାକଇ ଅତି କାତରେ
ଘନ ବାରେ ମୋ ମିନତି, ମୋ ମିନତି, ଏ ଆରତି… |୧|

ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋ ଦୀନ ନାଥ,
ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୁଅ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ
ଦିଅ ବାରେ ଦେଖାଅ ତବ ମୁଖ
ଆହେ ମୋ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଏ ଭବୁ କର ହେ ପାରି
ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ ମୋର ସରି … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *