awaj uthayenge

ଆୱାଜ୍ ଉଠାଏଙ୍ଗେ
ହମ୍ ସାଜ୍ ବଜାଏଙ୍ଗେ
ହେ ଈଶୁ ମହାନ୍ ଆପନା ୟହ ଗୀତ୍ ସୁନାଏଙ୍ଗେ (ଘୋଷା)

ସଂସାର କେ ସୁନ୍ଦତାମେ ୟହ ରୂତୋ ତେରା ହେ
ଇନ୍ ଚାନ୍ଦ ସିତାରୌ ମେ ହି ଅ ଭି ତେରା ହେ
ମହିମା କି ତେରୀ ବା ହମ୍ ସକୋ ବତାୟେଙ୍ଗ … |୧ |

ଦିଲ୍ ତେରୀ ଖଜାନା ହେଁ ଏକ୍ ପାକ୍ ମୋହବକା
ଥା ପାନ୍ ସକା କୋଇ ସାଗର୍ ହି ତୁ ଉଫତ୍ କା
ହମ୍ ତେରୀ ମହବସେ ଦିଲ୍ ଅପନା ସଜାଏଙ୍ଗେ ..l ୨ l

ନା ଦେଖ୍ ସକା ହକୋ ତୁ ପାକେ ସାଗର ମେ
ଔର ବନକେ ମନୁଷ୍ଠ ଆୟା ସରଗ୍ ସେ ଧତି ମୋ
ମୁକ୍ତି ଦାତା ତୁ ହି ଦୁନିଆ କୋ ବିତାଏଙ୍ଗେ … |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *