chiradina priyajishu mu kebala

ଚିରଦିନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୁଁ କେବଳ ତୁମରି
ପଛେ ପଛେ ଗୁଲୁଥିବି ଜଗତକୁ ପାଶୋରି … (ଘୋଷା)

ଯଦି ପାଶେ ଆସେ ମୋର ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଭୟ
ଯୀଶୁ ତବ ମହା ନାମେ ଲଭିବି ମୁଁ ଜୟ … |୧|

ଯଦି ବିଜନେ ଏକାକୀ ରଖ ମୋତେ ଯୀଶୁ ହେ
ତୁମରି ମଧୁର ରବେ ଲଭିବି ଆନନ୍ଦ ହେ … |୨|

ଶୋକ, ଦୁଃଖ, କ୍ରେଶ, ତାପେ ନାହିଁ ଭୟ ପରାଣେ
ତବ ପ୍ରେମେ ମଜି ପ୍ରାଣେ ନ ଡରିବି ମରଣେ … |୩|

ଯେବେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନେ ତ୍ୟଜି ଯାନ୍ତି ହେ ଦୂରେ
ଚାଲିଥିବି ପଛେ ତୁମ ଯୀଶୁ ନାମେ ସାହସେ … |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *