dayara sagara prabhu ma jishu

ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ମୋ ଯୀଶୁଧନ
କାଲବରୀ କ୍ରିଶୋପରେ ଦେଲ ଜୀବନ …(ଘୋଷା)

ପୃଷୋପରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ କୋରଡ଼ାର ମାଡ଼
ଝରିପଡ଼େ ସର୍ବାଙ୍ଗରୁ ରକତର ଧାର
କାଣେ ଭାରି କୁଶ ବୋହି କି ଯାତନା ସହି… |୧|

ଆସିଥିଲେ ଦିନେ ସିଏ ପାପୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
ପାପ ଧୋଇ କଲେ ମୁକ୍ତି ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ନେଇ ପଥ ସତ୍ୟ ହୋଇ….|୨|

କରୁଅଛି ନିବେଦନ ହେ ତ୍ରାଣ ରାଜନ
ଦୟା କରି ଦିଅ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଵର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ
ଆନନ୍ଦରେ ଗାଉଥିବି… ତୁମ ଜୟଗାନ….|୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *