jharuchi ussa ra aloko

ଝରୁଛି ଉଷାର ଆଲୋକ
ଉଇଁଛି ଆଶାର ସ୍ବରୂପ
ଧରଣୀର ପରେ ପାପର ଅନ୍ଧାରେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରଶେ
ଗାଅ ଆଜି ହରଷେ …(ଘୋଷା)

କ୍ଷୁଧିତ ଅବା ତୃଷିତ ଆସ ସର୍ବେ ଯୀଶୁ ପାଶ
ଅମୃତ ନିଅଁର ବହେ ଝର ଝର ( ୨ ଥର)
ପୋଛି ଦେବେ ସେ କଳୁଷ ଅନ୍ତର….
ଭରି ଦେବେ ଆମ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ
ରହିଥିବେ ସାଥେ ସଦା ନିଶି ଦିନ
ଜ୍ବଳାଇ ପ୍ରଦୀପ ଆମ ଏ ଜୀବନ( ୨ ଥର)
କରିବେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ….|୧|

ଯୀଶୁ କେଡ଼େ ମନୋହର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଆମର
ଜୀବନର ପଥେ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତେ ( ୨ ଥର)
ଗୁଲୁଥିବା ସଦା ଏ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତେ
ସତ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କରି ଆଲୋକିତ
ଜ୍ବଳାଇବା ଆସ ଆମେ ଅବିରତ
ହେବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ( ୨ ଥର)
ହୋଇ ସଦା ସମର୍ପଣ….|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *