khristian jibana suna pari

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍ ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଜୀବନ
ହୀରାପରି ଜଳୁଥିବା
ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଦେଲେ
ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ
କେଡ଼େ ମହାନ ସେ ଅଟନ୍ତି …(ଘୋଷା)

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୀପପରି ଜଳିବା
ଧରା ବୁକେ ଆଲୋକ ଦେବା
ସେହି ଆଲୋକ ସାରା ଜଗତେ ଚମକି ଯିବା
ସେ ଆଲୋକ ଜ୍ବଳୁଥିବ … |୧|

ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ କଥା କହନ୍ତି
ସତ୍ୟ ପଥେ ସେ ନିଅନ୍ତି
ସଦାସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହି ଚେତନା ଦେଇ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ନିଅନ୍ତି … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *