tume sudura nabhe prabhu

ତୁମେ ସୁଦୂର ନଭେ ପ୍ରଭୋ ରହିଅଛ ଚାହିଁ
ରହିଥାଅ ସଦା ମୋର ସାଥେ
ତୁମେ ନିତି କି ନିତି ଶିଖାଇବ ସୁଗତି
ଚାଲିବି ଯେହ୍ନ ତବ ପଥେ …(ଘୋଷା)

ତବ କୁଶୀୟ ରେଖା ହେଉ ଅନ୍ତରେ ଅଙ୍କା….
ଗାଇବି ପ୍ରେମ ନିରତେ
ଧରି ଜୟ ପତାକା ବାହି ନେବେ ନଉକା (୨ ଥର)
ଭାସିଯିବି ସ୍ଵରଗ ସ୍ରୋତେ….|୧|

ଗାଇବି ଜୟ ଗାନ କର୍ମେ ରହି ମଗନ
କରିବି ପ୍ରାଣ ପଣ କର୍ମୀ ରହି ମଗନ
ଶୁଣାଇବି ଏ ମତେ
ଜାଗ ଉତ୍କଳବାସୀ କରମେ ଲାଗ ଆସି (୨ଥର)
ବିଜୟୀ ଯୀଶୁ ପଦେ ନିତ୍ୟେ….|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *