dekha kiye krusha uthayi neuchi

ଦେଖ କିଏ କୃଶ ଉଠାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲଗଥା ନେଇ
ସବୁ ପାପୀର ବୋଝ ଉଠାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଗଥା ନେଇ
ହୋ… ହୋ… ହୋ…
ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ କଣ୍ଟାର, ମାଡ଼ ପଡ଼େ କୋରଡ଼ାର
ଆଘାତରେ ସେ ଭରପୂର ( ୨ ଥର)
ସେ ଦୁଃଖ ଗୁରୁତର…ହୋ || ୧ ||

ମୋତେ ସେ ଦେବାକୁ ଜୀବନ ସହିଲେ ସେ ଦୁଃଖ କଷଣ
କୃଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ (୨ ଥର)
ସେ ଗଲେ ବଳି ହୋଇ… ହୋ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *