dhanya dhanya jishu tume

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନାମ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ
ଯୀଶୁ ପଥ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି, ପତିତପାବନ (ଘୋଷା)

ମଧୁର ମନୋରମ, ସେ ଯୀଶୁନାମ
ସରଗୁ ହୋଇଛି ସେ ନାମ ପ୍ରଦାନ
ସେ ପ୍ରେମମୟ…. ସେ ଦୟାମୟ || ୧ ||

ଆକାଶ ତଳେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଜନ
ଦିଆଯାଇନି କାହାକୁ ସେହି ନାମ
ସେ ସ୍ନେହମୟ…. ସେ କୃପାମୟ ||୨ ||

ପାପୀ ତାପୀ ଜନର ସେ ପରିତ୍ରାଣ
ଦୀନ, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କିଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ
ସେ ଧର୍ମମୟ… ସେ ସୁଧାମୟ ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *