dhanya jihobanka nama

ଧନ୍ୟ ଯିହୋବାଙ୍କ ନାମରେ ( ୨ ଥର)
ସେହି ଅନାଦି ସେହି ଅନନ୍ତ
ସେହି ଅମର ସେହି ଅଟନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ
ଖୋଲିଦେଇ ଗଲେ ମୁକତିର ପଥ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ବଳିଦାନରେ (ଘୋଷା)

ଆମ ପାପଭାର କ୍ରଶେ ବହିନେଲେ
ଜଗତର ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ
ଭରିଦେଇ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ
କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନରେ ||୧||

ଆସ ଯିବା ଆମେ ପାପୀ ତାପୀ ଯେତେ
ଢ଼ାଳିଦେବା ଆମ କଳୁଷ ଶ୍ରୀପାଦେ
ଧୋଇ ଦେଇ ନେବେ ଆବୋରି ପ୍ରେମରେ
ହେବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ||୨||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *