dhanyabada ghena prabhu prasansa

ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ (ଘୋଷା)

ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
କରୁଣାମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ
ପାଇଛୁ ଯାହା ଜୀବନେ ଆମ
ସବୁ ତ ତୁମରି କରୁଣା ଦାନ || ୧ ||

ଜୀବନଦାତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
ମୁକତିଦାତା, ଯୀଶୁ ତୁମେ
କୁଶେ ଚଢ଼ିଲ ଜୀବନ ଦେଲ
ତୁମ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ || ୨ ||

ଭୁଲିବୁନି କେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମ
ପାଇଛୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ
ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ତୁମ
ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “dhanyabada ghena prabhu prasansa”