dhanyabada prasansa kara sadhugana

ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କର ସାଧୁଗଣେ ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ
ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର
ହାଲିଲୁୟା…..ହାଲିଲୁୟା….. ହାଲିଲୁୟା…..(ଘୋଷା)

ଦୟାମୟ ପିତା କରୁଛି ଅର୍ପଣ ପାପ ଭରା କଳୁଷିତ ଜୀବନ
ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ କରି ହେ ଗଠନ, ଚଳାଇ ନିଅ ମୋ ସାରା ଜୀବନ
ତୁମ ଛଡ଼ା ନାହିଁ କାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ, ସ୍ବର୍ଗ ମର୍ଭ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୂବନ || ୧ ||

ଉଦ୍ଦୀପିତ କର ଶିଥିଳ ଜୀବନ, ଢ଼ାଳିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଶିଷ ଦାନ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜାଗି ଉଠିବ ହୋଇ ବଳବାନ
ଗାଉଥିବି ସଦା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ, ତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ପାପମାନ || ୨ ||

ଏ ଭବ ସାଗରୁ କର ମୋତେ ପାର, ହାତ ଧରିଥାଅ ସଦା ମୋହର
ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ନିର୍ଭର ପାଇବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରସ୍କାର
ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *