dhanyabado gheno prabhu

ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ… ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର
ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ; ସଦାପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର
ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ…..(୪ ଥର)
ଆହେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ଵର (ଘୋଷା)

ତୁମେ ପଥ, ତୁମେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ ଏ ଜଗତର
ଶାନ୍ତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଶକ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ଵର
ହେ କରୁଣାମୟ…. ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ( ୨ ଥର)
ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ହେଉ ନାମ ତୁମର || ୧ ||

ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ଷା ଜଗତର
ଦୟାମୟ, କ୍ଷମାମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ଵର
ଆହେ ସୁଧାମୟ…. ଆହେ ମଧୁମୟ (୨ ଥର)
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ ନାମ ତୁମର || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “dhanyabado gheno prabhu”