dipa jale pradipa jale

ଦୀପ ଜଳେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳେ
ମନ ଆକାଶ ତଳେ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ବିରାଜିଲେ
ମୋର ଅନ୍ତର ଗୁହାଳେ (ଘୋଷା)

ଉଁଇଲା ଅଦେଖା ତାରା……. ଆହା ଅହା
ପ୍ରକାଶି ଆଲୋକ ଧାରା… ହାଲ୍ଡଲୁୟା
ଚାଲିଲେ ପଣ୍ଡିତଗଣ……. ଆହା ଆହା
ସାକ୍ଷାତେ ଯୀଶୁ ମହାନ……. ହାଲୁୟା
ସୁନା, କିନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଲଭିବାକୁ ମହାଶିଷ
ସମରପି ଦେଲେ ସେ ଯୁଗଳେ
ଦେହ ଆମ୍ବା ହୃଦ ବଳେ
ଆଶିଷ ମିଳେ ଆଶିଷ ମିଳେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ
ଆସ ଯିବା ସେହି ମେଳେ, ପାଇବାକୁ ବିନାମୂଲ୍ୟ || ୧ ||

ସେ ଦିନ ଶାନ୍ତ ନିଶୀଥେ……. ଆହା ଆହା
ଗାଇଲେ ଆକାଶ ପଥେ……. ହାଲୁୟା
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ବାହିନୀମାନେ……. ଆହା ଆହା
କହିଲେ ଆନନ୍ଦମନେ……. ହାଲ୍ଡଲୁୟା
ଜୟ ଜୟ ହେଉ ହେ ଈଶ୍ଵର, ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ସବୁ ମହିମାର
ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏ ପୃଥୀରେ
ସନ୍ତୋଷପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଠାରେ
ଶାନ୍ତି ମିଳେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ କୁଶ ତଳେ
ଯୀଶୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବଳେ ମହା ପରିତ୍ରାଣ ସାଲେ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *