drudha biswasa rahichi moro

ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମ୍ଭଠାରେ
ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ନିଅ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ
ରୁହ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ (ଘୋଷା)

ଜୀବନର ପାପ ବୋଝ ତୁମେ ବହି ନିଆ
ଆଖୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଓଠେ ହସ ଦିଅ ( ୨ ଥର)
ଏପରି ପାଳକ ଏପରି ଚାଳକ
କିଏ ଅଛି ଜଗତରେ || ୧ ||

ରହିଛି ମୁଁ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ
ଆସୁ ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଝଡ଼ ଜୀବନରେ ( ୨ ଥର)
ମୁଁ ଜାଣେ ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଦେବ ମୋତେ ସରଗରେ ||୨||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “drudha biswasa rahichi moro”