nirabe kete kandibi jishu he

ନୀରବେ କେତେ କାନ୍ଦିବି ଯୀଶୁ ହେ
କିଏ ଶୁଣିବ ମୋ କାନ୍ଦଣା
କିଏ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ହେ
କିଏ ଫେଡ଼ିବ ମୋ ଯାତନା (ଘୋଷା)

ପଡ଼ିଛି ପରା ମୁଁ ଚରଣ ତଳେ
ବିକଳେ ପରାଣ କାନ୍ଦ ଆକୁଳେ
ଦିଅ ଦେଖା ହୃଦୟ ସଖା, ନିବାରି ମରମ ବେଦନା || ୧ ||

ସେ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦେଖିବା ଦିନୁ
ନିରବଧୂ ନୀର ଝରେ ନୟନୁ ।
ଅରୂପ ରୂପ ପ୍ରଣୟ-ଦୀପ ଦେଖା ଦେଇ ଲୁଚିଯାଅନା || ୨ ||

ଜାଣିଛି ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତରଯାମୀ
ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ପା କନ୍ଦାଅ ପୁଣି
ଆହେ ଦୟାମୟ, କରୁଣା ନିଳୟ ମୋରେ କିମ୍ପା ଉଣା କରୁଣା ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *