parbata gana prati mu chahinbi

ପର୍ବତଗଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ଚାହିଁବି
କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକାରୀ
ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ
ତାଙ୍କଠୁ ଲଭିବି ସାହାଯ୍ୟ (ଘୋଷା)

ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଚରଣ ତୋର
ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷକ ତୋର
ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାୟେଲ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କଠୁ ଲଭିବି ସାହାଯ୍ୟ ||୧||

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵର ଛାୟା ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୋର
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବେନି କ୍ଷତି ତୋହର
ସେ ବିପଦୁ ରଖିବେ ସେ ରକ୍ଷା ଯେ କରିବେ
ବାହାରେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କଠୁ ଲଭିବି ସାହାଯ୍ୟ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *