pape bhara andha muje

ପାପେ ଭରା ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଯେ ଆଶ୍ରାହୀନ ଜଗତେ
ପାପ ମୋର ଧୋଇଦିଅ ତୁମ କୁଶ ରକତେ (ଘୋଷା)

ପାପିନୀର ଅଶ୍ରଜଳେ ତୁମର
ଧୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପୟର
ଶାନ୍ତି ଦାନେ କଲ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
ଭାସୁଅଛି ଆତ୍ମା ମୋର ପାପ ସାଗର ସ୍ରୋତେ || ୧ ||

ଗଭୀର ସାଗର ଜଳେ ମଗନ…
ଯୁନସର ଅନୁତାପର କ୍ରନ୍ଦନ
କ୍ଷମା ଦେଇ ଉଦ୍ଧାରିଲ ଜୀବନ
ସେହି ମହାକରୁଣାରୁ କିଛି ଦିଅ ହେ ମୋତେ || ୨ ||

ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପାପ ମୋର ଜୀବନ
କରିହେ ମୋତେ ପାପରୁ ମୋଚନ
ଶାନ୍ତି ଦାନେ ଦିଅ ନୂଆଁ ଜୀବନ
ଅରପିବି ଦେହ ଆତ୍ମା ରଖ ତୁମର ହାତେ ||୩||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *