prathana suna amo prabhu

ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମ
ଯିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ତୁମ ନାମ (ଘୋଷା)

ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅଜ୍ଞାତ, ମହତ ଦୁଷ୍କର ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭର ଅଟଳ ଅନନ୍ତ,
ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷିତ
ଏହି ଥରକରେ ତୁମରି ନାମରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମ ||୧||

ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଅନ୍ତରର ବୋଝ ସବୁ ନିବେଦନ
ତୁମରି ନିକଟେ କରୁଛୁ ଜଣାଣ
ଶାନ୍ତି ଯେ ତୁମରି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ
ଏହି ଥରକରେ ତୁମରି ଇଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *