bajao re turi dia karatali

ବଜାଅରେ ତୁରୀ ଦିଅ କରତାଳି
ଝୁମି ଝୁମି ଆସି ନାଚରେ..
ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁରାଜା ମେଘ ରଥରେ
ଧରା ଥରିବ, ବିଚାର ହେବ
ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ଶରଣ ନିଅରେ (ଘୋଷା)

ଭଲରୁ ମନ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରି ପାପୀକୁ ଦେବେ ନରକ
ଗପୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଧାର୍ମିକ
ଧରା ଥରିବ ବିଗ୍ଧର ହେବ….. || ୧ ||

ନୂତନ ରାଇଜ ଗଢ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ଖାଲି ଭକତ
ଛଳନା କପଟ ନ ଥିବ କିଛି ଶୁଭିବ ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ
ଧରା ଥରିବ ବିଚାର ହେବ …. || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *