bujhila ki bandhu paritrana

ବୁଝିଲ କି ବନ୍ଧୁ ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା
କି ସୁମିଷ୍ଟ ଏହି ବାଣୀ ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇବା
ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା (ଘୋଷା)

ସ୍ବର୍ଗରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆତୁରେ
ଲଭିବା ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଅମର ପୁରରେ
ସଂସାର ବିଷୟ ତେଜି ଚାଲ ଯିବା ବେଗି ବେଗି
ନୋହିବ କିଛି ଅଭାବ ଆନନ୍ଦ କାଳ କାଟିବା || ୧ ||

ଅମାନିଆ ହୁଏ ଯେବେ ମନର ଭାବନା
ପାପ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗି ପାଇବୁ ଯାତନା
ନରକ କୁଣ୍ଡ ତୋହର ସଦା ଜଳିବ ଶରୀର
କାହିଁକି ଏହି ଜୀବନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଭୋଗିବା_ || ୨ ||

ଆସିଛି ଶୁଭ ସମୟ ପରମ ସୁଯୋଗ
ପବିତ୍ରତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହୁଅରେ ଉଯୋଗ
ସର୍ବଦା ରୁହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ
ଯୀଶୁ ରାଜା ସମୁଖରେ କି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବା || ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *