mo jibana jatrare prabhu he

ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହେ
ତୁମ ପାଦେ ଶରଣ
ଏହି ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ ତୁମରି ବିନା (ଘୋଷା)

ଅଜ୍ଞାନରେ ମାତି ଥିଲି ପାପ ପଙ୍କ ହୋଇ ବାଟବଣା
ଦିନୁ ଦିନୁ ବଢ଼ି ଥିଲି ଅଇରି ଫାଣେ….( ୨ ଥର)
କରିଛି ତୁମକୁ ଘୃଣା || ୧ ||

ଜାଣିଲି ମୁଁ ଆଜି ତୁମେ ପାପୀ ପାଇଁ
ସହି କେତେ ଯାତନା
ହସ୍ତ ପାଦ ଚିରି ପ୍ରେମେ ଝରାଇଛି…..(୨ ଥର)
କୁଶେ ରକ୍ତ ଝରଣା || ୨ ||

ଡାଳୁଅଛି ଆଜି ମୁହଁ ନିରାଶ୍ରୟ
ଘେନ ମୋର ବେଦନା
ମୁଁ ପାପୀକୁ ଆଶ୍ରା ଦେବାପାଇଁ…( ୨ ଥର)
କେ ଅଛି ତୁମ ବିନା || ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *