mu ki nebi jishu pade thoyibi

ମୁଁ କି ନେବି ଯୀଶୁ ପାଦେ ଥୋଇବି ?
କି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଶୁଝିବି ? (ଘୋଷା)

କି ଅଛି ମୋହର କି ଘେନି ଯିବି ?
ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତୁଲ୍ୟ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବି ? || ୧ ||

ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, କାହୁଁ ଧନ ପାଇବି ?
କି ଧନ ଦେଇ ବା ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବି ? || ୨ ||

ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କି ଦେବି ?
ସୁଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କାହୁଁ ଆଣିବି ? || ୩ ||

ଯଦିବା ମୁଁ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପିବି
ତେବେ ମୁଁ ଧାରୁଆ ହୋଇ ରହିବି || ୪ ||

ଯାବଜୀବନ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି,
ନମ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦେ ପଡ଼ିବି || ୫ ||

ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ କାଳ କାଟିବି,
ଦେହ ପ୍ରାଣ ସବୁ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗିବି || ୬ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *