sathi jiba chalago jiba chalo

ସାଥି ଯିବା ଚାଲଗୋ
ଯିବା ଚାଲ ବେଥିଲିହିମ… ବେଥିଲିହିମ…
ଦୂରେ ଚାହିଁ ଦେଖି ହସୁଛି ତାରା
ହାତ ଠାରି ତୋତେ ଡାକୁଛି ପରା
ହୋଇଛନ୍ତି ଯହିଁ ଯୀଶୁ ଜନମ, ଯୀଶୁ ଜନମ (ଘୋଷା)

ସରଗର ସୁଖ ଛାଡ଼ି; ଆମ ଦୁଃଖ ନେବେ ବହି
ପାପୀ ପାପ ସବୁ ନେବେ; ନୂଆଁ ଜୀବନ ସେ ଦେବେ
ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆମେ ଭକତି ଭରେ ।
ଜଣାଇବା ଚାଲ ଆମ ପ୍ରଣାମ
ଯିବା ଚାଲ ବେଥିଲିହିମ… ବୈଥିଲିହିମ… || ୧ ||

ପୁଲକିତ ହୁଏ ଧରା, ଝରେ ଆନନ୍ଦର ଧାରା
ଶୁଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତି, ଭରିଯାଏ ଶାନ୍ତି ପୀତି
ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା
ସେହି ଯେ ମସୀହ ଶାନ୍ତି ପରମ
ଯିବା ଚାଲ ବେଥିଲିହିମ.. ବେଥିଲିହିମ… || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *