se nadira upakule

ସେ ନଦୀର ଉପକୂଳ
କି ସୁରମ୍ୟ ଛଳ ଛଳ
ବହେ ତହିଁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଉପୁରି ତା ସ୍ବର୍ଗସ୍ଥଳ (ଘୋଷା)

ସେ ନଦୀ ଜଳରେ ଭାଇ ପାପ ଦାଗ ଯାଏ ଧୋଇ
ଯେତେ ପାପୀ ସବୁ ଚାଲ ଯିବା ସେ ନଦୀର କୂଳ || ୧ ||

ପାପୀ ଜନ ନିରାଶାରେ ମରୁଥିଲେ ଯେ ତୃଷାରେ
ଦେବାକୁ ଅମୃତ ଜଳ, ବହିଲା ସେ ନଦୀ ଜଳ || ୨ ||

ଅମୃତ ଜଳର ଉତ୍ସ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ପିଇ ବଞ୍ଚିବ ଅନନ୍ତ କାଳ || ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *