sukha dine mu ta tumaku

ସୁଖ ଦିନେ ମୁଁ ତ, ତୁମକୁ ଦେଇଛି ପାଶୋରି
ଆଜି ଦୁଃଖ ବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିଲେ
ଆଜି ଦୁଃଖ ଦିନେ ତୁମକୁ ହେଜିଲେ
କରୁଣା ଦେବ କି ଜାଳି
ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ପାଶୋରି (ଘୋଷା)

ଅଳୀକ ଜଗତେ ସୁଖର ମୂଳ୍ପନା
ରଖିଥିଲା ମୋତେ କରି ବନ୍ଦାପନା
ସେ ବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ
ସୁଖ ସାଗରରେ ସନ୍ତରି
ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ପାଶୋରି || ୧ ||

କରି ଅନୁତାପ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ
କ୍ଷମା କର ଆଜି ମୋର ପାପ ସବୁ
ଅବାଧ ମୁଁ ଦୀନ ଶପଥ କରୁଛି
ହେଜିବି ତୁମକୁ ମନରେ ମୁଁ ନିତି
ଦୁଃଖ ନିଅ ହେ ମୋହରି
ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯିବିନି ପାଶୋରି || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *