he prabhu asi mo dhyane

ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୋ ଧାନେ..ହୋ..ବିରାଜ ମୋ ହୃଦୟେ ତୁମେ
କେତେ ଆଶା ନେଇ ନୟନେ… ହୋ..ଚାହିଅଛି ତବ ଦର୍ଶନେ (ଘୋଷା)

ହୋଇଛି ରୁଦ୍ଧ ଯେ ନୟନ ମୋର ପାପ ପ୍ରଲୋଭନେ
ଦେଖିବି ଭାବୁଛି ପାରେନା ଦେଖି ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଯେ ମନେ
ଦିଅ ଦେଖା ମୋର ଅନ୍ଧ ନୟନେ ନିଅ ତୁମରି ସନ୍ଧାନେ
ଆହେ ପ୍ରେମମୟ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ଏ ଜୀବନେ ହେ || ୧ ||

ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପି ତୁମେ
ସବୁଠି ରହିଛି ତୁମରି ଶୋଭା ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣେ
ଦିଅ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଜୀବନେ ରହି ମୋ ମନ ଗଗନେ
ହୋଇ ସହଭାଗୀ ତବ ଦର୍ଶନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇବି ଏହି ଜୀବନେ ହୋ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *