he raja mohoro parameswara

ହେ… ରାଜା ମୋହର, ପରମେଶ୍ବର
ଶୁଣ ମୋ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ବର ପ୍ରାତଃ କାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର (ଘୋଷା)

ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛି ତୁମ ମନ୍ଦିରେ ମସ୍ତକ ମୋ ନତ କରି
ମହନୀୟ ପ୍ରେମେ ତୁମ ଭରସା ରଖି ଜଣାଉଛି ଦୁଃଖ ଗୁହାରୀ
ନ୍ୟାୟ ପଥେ ତୁମେ କର ଚାଳନା ପଥ ମୋର କର ସୁଗମ ( ପ୍ରଭୁ)
ଶୁଣ ବାରେ ଏ ନିବେଦନ || ୧ ||

କରିବାକୁ ରକ୍ଷା ମୋର ଏହି ଜୀବନ ବାରେ ହୁଅ ।
ଅ ବିରାଜମାନ
ବିଳାପେ ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ, ମୋ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ମୋ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଭିଜାଏ ଲୋତକ ଝରାଇ ଝରାଇ ( ପ୍ରଭୁ)
ଶୁଣ ବାରେ ମୋ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *