luhara banyare bhijayi

ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଭିଜାଇ ଜୀବନ
ଉଠେ କୋହ ଢେଉ ଅନ୍ତରୁ ଉଛୁଳି (ଘୋଷା)

ବାଙ୍ଗିଣିଆ ବସ୍ କଣ୍ଟାର କିରୀଟ
ପାଣି ପାଦେ ପ୍ରେକ ବକ୍ଷେ ବକ୍ସାଘାତ
ଝୁଲେ ଆଡ଼ କାସେ ଦେବ ପୁରୁଷ
ଝୁରି ହେବି ସିନା ପାଇବି କିପରି ? …|| ୧ ||

ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲା ହନ୍ତସନ୍ତ
ଜାଣି ନ ଥିଲେ କି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ
ଆହା ପ୍ରଭୁ କୁଶେ ସହିଲ କି ଦୁଃଖ
ଦେଖିଛି ଯା’ ଆଖି ନ ପାରଇ ଭୁଲି…|| ୨ ||

ଚିହ୍ନିଲା ପ୍ରକୃତି ନର ବା କିପରି
ନ ଚିହ୍ନ ଟ୍ରାତାଙ୍କୁ ମରୁଛି ତା’ପାଇଁ
ଶରୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା; ତଥାପି ଗୁହାରୀ
କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ “ପିତଃ କ୍ଷମ’ ବୋଲି…|| ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “luhara banyare bhijayi”