saraga nandana aji

ସରଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି….ଅପରାଧୀ ବେଶ ସାଜି
ଗଗଥା ପଥେ କାନ୍ଧ କୁଶ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାପ ବହି (ଘୋଷା)

ଅଧୀର ଆବେଗେ ପାପିନୀ କହେ
କ୍ଷମିଲେ ଯେ ପାପ ତାର
ନିରିଦୋଷ ହୋଇ ସେହି ପୁଣି ଆଜି
ବହେ ପାପୀ ପାପ ଭାର
ଈଶ୍ବର ନନ୍ଦନ ନିଃସଙ୍ଗ ଯେ ଆଜି
ପାଶେ ତାର ନାହିଁ କେହି ( ୨ ଥର) || ୧ ||

ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇ ପାଦ କୁଶର ଭାରେ
ଶିର ହୁଏ ସଂକୁଚିତ
ବୁଜି ଦେଇ ଆଖି ପିତର କାନ୍ଦେ
କାନ୍ଦ ବାଟୀମୟ ଅନ୍ଧ,
ଅନ୍ଧ ଆଖି ତା’ର ଖୋଲି ଅଛି ଯିଏ,
ତା’ର ପୁଣି ଦଶା ଏହି ( ୨ ଥର) || ୨ ||

କୋରଡ଼ାର ମାଡ଼ ଶିଆର ଟାଣି
କୋମଳ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ
କାନ୍ଦି ଉଠେ ନାରୀ ଦେଖି ଏ ଦୁଃଖ
ପଥରର କୋହ ଆସେ
ତଥାପି କୋମଳେ ଯାଆନ୍ତି କହି
ସାନ୍ତନା ବାଣୀ ସେହି ( ୨ ଥର) || ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *