stiti aradhana urdha ku jae

ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଉର୍ବକୁ ଯାଏ ଆଶିଷ ସ୍ଵର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଆସେ
ଯୀଶୁ ଆମର କେତେ ମହାନ ଦେଖ ଆମକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ
ହାଲେଲୁ… ହାଲ୍ଲିଲୁୟା…ହାଲେଲୁ…ହାଲିଲୁୟା || ୧ ||

ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଊର୍ବକୁ ଯାଏ ଆଶିଷ ନେଇ ତଳକୁ ଆସେ
ଯୀଶୁ ଆମର କେତେ ମହାନ ଦେଖ ଆମକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରେମ
ହାଲେଲୁ… ହାଲ୍ଲିଲୁୟା..ହାଲେଲୁ….ହାଲ୍ଲିଲୁୟା || ୨ ||

ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଉପର ଜାତି ହି ଆଶିଷ୍ଟ ଲେକର୍ ନି ଆତୀ ହି
ପ୍ରଭୁ ହମାରା କିତନା ମହାନ୍ଦେ ଖୋ ହସେ କତା ହି ଫାର୍
ହାଲେଲୁ… ହାଲ୍ଲିଲୁୟା… ହାଲେଲୁ…ହାଲିଯା…|| ୧ ||

ପ୍ରାର୍ଥନା ବିତି ଉପର ଜାତି ହି ଆଶିଷ ଲେକର ନିଚେ ଆତି ହି
ପ୍ରଭୁ ହମାରା କିତନା ମହାନ୍ ଦେଖୋ ହସେ କତା ହୈ ପ୍ୟାର
ହାଲେଲୁ… ହାଲିଲୁୟା… ହାଲେଲୁ… ହାଲିଲୁୟା…|| ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *