Odia Christian Songs with Letter-ପ

 1. ପ୍ରଭୋ ବସିଛି ହେ ପଦ ତଳେ
 2. (ପରା) ତୁମେ କହିଛ ସଙ୍ଗ ଥିବ ନିୟତ
 3. ପଥ ଦେଖାଅ ହେ ଭବ-ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
 4. ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବାଦ କି ଅଟେ ମିଷ୍ଟଧ୍ୱନି !
 5. ପିଲାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ
 6. ପ୍ରତି କଣଠୁ ଝରିପଡେ
 7. ପାପୀ ମରିଯାରେ କୁଶ ପରେ
 8. ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ମଧୁର
 9. ପଥର ଉପରେ ମୋ ଘର
 10. ପ୍ରଭୁ ମୋହିଛ ହେ ପ୍ରେମାଳାପେ ରହିଥିବ
 11. ପାପୀ ମନରେ ଥରେ କ୍ରୁଶକୁ ଚାହାଁ
 12. ପାପୀ, କ୍ରୁଶ ମୋ ଆଦରି ନେରେ ପାପୀ
 13. ପ୍ରାତେ ଦିଅ ଦରଶନ, ଜୀବନ ଧନ
 14. ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ମୋର ପରାଣ ସଖା
 15. (ପ୍ରଭୁ) ଦିଅ ଦେଖା ମୋତେ ବାରେ
 16. (ପ୍ରଭୁ) ଦିଅ ଦେଖା ମୋତେ ବାରେ
 17. ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ସାଧୁ ଲୋକର
 18. ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ହେ, ଶୟତାନ ଫାନ୍ଦ ପାତିଛି
 19. ପ୍ରେମ, ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରେମ ପାରାବାର
 20. ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ
 21. ପ୍ରଭୁ ତବ ସୁସମ୍ବାଦ କରାଅ ଘୋଷଣ ହେ
 22. ପ୍ରଭୁ, ପାପିଷ୍ଠ ଦୀନ ପ୍ରତି କରୁଣା କର
 23. ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରେ ମୁହିଁ ପ୍ରବେଶିଲେ
 24. ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣ ଧନ୍ୟବାଦ ନିବେଦନ ପକାଇ
 25. ପ୍ରଭାତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ତୁତି ମନ ମୋର
 26. ପ୍ରଭୁ ତବ ସୁକଲ୍ୟାଣ ଏ ପରିବାରକୁ ଦାନ 
 27. ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୁଅ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ଦୟା ସିଂହାସନ
 28. ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତ ଜାଣ, ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧୀ
 29. ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଫେଡ଼ିଲେ
 30. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, କି ଦୁଃଖ ସହିଲ ହେ
 31. ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜିଣ 
 32. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାସାଗର
 33. ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ ଉଦେ ହୋଇଅଛ ଯୀଶୁ
 34. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ହର୍ଷେ କର ଗାନ
 35. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାନ ତ୍ରିଭୁବନେ ଅଟେ କି
 36. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରାଏ କେହି
 37. ପ୍ରଭୁ, ନ ତେଜ ହେ ମୋତେ ଦୂରକୁ
 38. ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ଯୀଶୁ ମୋଠାରେ କରୁଣା
 39. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ବଚନ ପାଳ ହେ
 40. ପାପୀ ବାହୁଡ଼ ବାହୁଡ଼ କୁପଥରୁ
 41. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ
 42. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ କୁଶ ତଳେ
 43. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଜୀବନ ସାରା
 44. ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ଭାଇ ସବୁ ଅସାର
 45. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଯୀଶୁ ମୋରାଜନ ଯୀଶୁ
 46. ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁ ମମ ପାପ ମୋର ତୁମ ଦେହେ
 47. ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ
 48. ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ହେ
 49. ପ୍ରଚାରିବୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପଥେ
 50. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ
 51. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୀତି
 52. ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିଲେ
 53. ପୃଥବୀ ଚାହିଁ ଦେଖି
 54. ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପଦେ ତୁମ
 55. ପ୍ରଭୁ ହେ ଦରଶନର ଆଶାରେ
 56. ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ କରେ ମିନତି
 57. ପାପୀ ତୋର ପାପ ଆଜି
 58. ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଯେବେ ଊଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟି
 59. ପ୍ରଭୁ ହେ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମ ଚରଣ
 60. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋତେ
 61. ପ୍ରଭୋ ବସିଛି ହେ ପଦ ତଳେ
 62. ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି
 63. ପାପେ ଭରା ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଯେ
 64. ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ, ଆମ
 65. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ
 66. ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ
 67. ପାପ ମୋର କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ
 68. ପାପ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ
 69. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଅଛି
 70. ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମୋର ପ୍ରିୟତମ
 71. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁମ
 72. ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ ଭଜ ଭାଇ
 73. ପ୍ରଭୁ ପାପିଷ୍ଟ ଦୀନ ପ୍ରତି କରୁଣା କର
 74. ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁ ନାରୀଗଣ
 75. ପ୍ରଭୁମୁଁ …. ଶୁଣି ତୁମ ଡ଼ାକ ସ୍ଵର
 76. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହାୟ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ
 77. ପାପ ସବୁ ମୋର ଆଖୀର ପତାରେ
 78. ପ୍ରଶଂସା ଗଉରବ କର ରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
 79. ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏହି ଜୀବନର
 80. ପାପୀ ମନରେ ଥରେ କୁଶକୁ ଚାହିଁ
 81. ପତିତପାବନ ସେତ, ପତିତପାବନ
 82. ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କର
 83. ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଯୀଶୁ ମୋରାଜନ ଯୀଶୁ
 84. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ସାଥେ ସାଥେ
 85. ପର୍ବତଗଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ଚାହିଁବି
 86. ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ମଧୁର ସୁବାସେ
 87. ପାଶୋରି ଦେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ
 88. ପାପେ ଭରା ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଯେ ଆଶ୍ରାହୀନ
 89. ପାଳିବି ମୁଁ ଏ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରି
 90. ପାପୀ ମରିଯାରେ କୁଶପରେ
 91. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ତୁମକୁ
 92. ପ୍ରତିଧ୍ବନୀ ହୁଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ
 93. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ
 94. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନେ ଚାରା, ଫୁଲ
 95. ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା
 96. ପ୍ରେମ ନିର୍ଝର ଦୟା ସାଗର
 97. ପବିତ୍ର ଈଶ୍ବର ସଦାପ୍ରଭୁ
 98. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେ ମୁଁ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା