Odia Christian Songs with Letter-ଯ

 1. ଯୀଶୁ ହେ, ତୁମରି କରୁଣା ଦାନେ
 2. ଯୀଶୁ ରାଜନ ହେ ମୋର ତ୍ରାଣ ପସରା
 3. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ମନ ଗାଆରେ ସେହି
 4. ଯୀଶୁ ଦୟାମୟ, ଶୁଣ ଏ ବିନୟ
 5. ଯୀଶୁ ହେ, ମୁହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାପନ୍ନ
 6. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ହୃଦ-ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି
 7. ଯୀଶୁଙ୍କ କର ମୁକୁଟ ଭୂଷଣ
 8. ଯୀଶୁ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କି ଗୌରବରେ
 9. ଯୀଶୁ ପ୍ରତି କର ଦୃଷ୍ଟି ମନ ହୃଷ୍ଟେ
 10. ଯୀଶୁ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତମାନ ହୁଏ କି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ
 11. ଯୀଶୁ ପାପୀର ଲଗା ହୋଇଲେ
 12. ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଧରିବି ପଛେ ଚାଲିବି
 13. ଯୀଶୁ ନାମ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟରେ ତ୍ରାଣ
 14. ଯୀଶୁ ନାମେ ଯେ ଭାବ ଅଛି
 15. ଯୀଶୁ ନାମ କି ସୁମିଷ୍ଟ
 16. ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କେମନ୍ତ ଆମୋଦ
 17. ଯୀଶୁ ଜନମର ସୁଅଭିବାଦନ
 18. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କର ହେ ମାଳା
 19. ଯୀଶୁ, ତବ ପ୍ରିୟ ନାମ ମୋ ଶ୍ରବଣେ କି ମଧୁର
 20. ଯୀଶୁ ହେ ତୁମ୍ଭର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ
 21. ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
 22. ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ଗୁଣନିଧି, ତୁମ୍ଭେ ଅମର ଔଷଧ
 23. ଯୀଶୁ ପରମ ବୈଦ୍ୟ
 24. ଯୀଶୁ ହେ, ଶୁଣି ତବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଚନ 
 25. ଯୀଶୁ, ତବ ଶ୍ରୀମହିମା ପ୍ରକାଶ ମୁହିଁ
 26. ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀବଦନ କେବେ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ
 27. ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ପ୍ରାଣ
 28. ଯୀଶୁ ଶରଣ ମୁଁ ଧରିବି, କେବେ ହେଁ
 29. ଯୀଶୁ ବାରେ ସୁନୟନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଚାହିଁ
 30. ଯୀଶୁ କର ତ୍ରାହି ଭାସିଗଲି ଭବାର୍ଣ୍ଣବେ କୂଳ
 31. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ତରୀ
 32. ଯୀଶୁ, ଶରଣ ମୁଁ ନେଲି
 33. ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧର
 34. ଯାଉଛି ଦିନ ବହି ମନ ଜାଣୁ ନାହିଁ କି
 35. ଯୀଶୁ ପଥ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ
 36. ଯାତ୍ରୀ ଆଗୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ
 37. ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
 38. ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସ୍ଵର୍ଗରୁ,
 39. ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତୋତେ … ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତୋତେ
 40. ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି ରେ
 41. ଯୀଶୁ ପଥ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବ
 42. ଯୀଶୁ ବିନା କିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି,
 43. ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଥିବି ମୋର ସାରା ଜୀବନେ
 44. ଯେହ୍ନେ ଆଉଜି ପଡ଼େ ତବ ପରେ
 45. ଯୀଶୁ ନାମ ମୋ ଅନ୍ତରେ କି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ
 46. ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ନୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ
 47. ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା
 48. ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଖିଲି ସେ ଛବି
 49. ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ
 50. ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ କେଡେ ମହାନ୍
 51. ଯୀଶୁ ମୋ’ ପାଇଁ ଝୁଲିଲ
 52. ଯୀଶୁ ତୋ ଜୀବନ ଝର
 53. ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଜୀବନ
 54. ଯୀଶୁ ଆସ ମୋର ଅନ୍ତରେ
 55. ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବୁ
 56. ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ
 57. ଯୀଶୁରେ ଲଭିଛି, ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ
 58. ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଶେ ଆମ ଆଜି
 59. ଯୀଶୁ ମୋର ଦୟା କର
 60. ଯୀଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ
 61. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ଗାଅ ସର୍ବେ
 62. ଯୀଶୁ ବିନା ବୃଥା ମୋ ଜୀବନ
 63. ଯୀଶୁ – ଚରଣ ତଳେ
 64. ଯୀଶୁର୍ ପଛେ ଚାଲୁଥିବା ଜୟଗୀତ
 65. ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ
 66. ଯୀଶୁ ରାଜନ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ
 67. ଯୀଶୁ ଦୟାମୟ, ଶୁଣ ଏ ବିନୟ
 68. ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା
 69. ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ମୋ ତ୍ରାଣ
 70. ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦେ ରଖିବି
 71. ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ମୋତେ
 72. ଯାଅ ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ
 73. ଯାହା ରଖିଛ ଗୁପତେ ଯାହା
 74. ଯିହୋବା-ଯିରି, ସେ ତ
 75. ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ
 76. ଯୀଶୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଯୀଶୁ
 77. ଯୀଶୁ ଆସ ମୋର ଅନ୍ତରେ ଲଭିବି
 78. ଯୀଶୁ କୁଶେ ଝୁଲି ପ୍ରାଣ ଦେଇ
 79. ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇଯିବା ସେ
 80. ଯୀଶୁର ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ
 81. ଯୁବା ମେଷ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ
 82. ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ..ପ୍ରଭୁ ମୋର
 83. ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ! ଜୀବନେଶ୍ବର !
 84. ଯୀଶୁ ଜୀବନେ ଆସିଲେ ସରଗ
 85. ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ କରତା ତୁମେ
 86. ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ
 87. ଯିହୋବା ନାମ ତୁମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
 88. ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁ ନିରାଶ