Odia Christian Songs with Letter-ସ

 1. ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ   ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି
 2. ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ନାମଟି ତାଙ୍କର
 3. ସାଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତଗଣ ତବ ହୃଦ-ସଦନ
 4. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ନଦୀ ତୀରେ
 5. ସୁମଙ୍ଗଳରୂପ ବାରି ନବ ଦମ୍ପତ୍ତି ଉପରି
 6. ସ୍ୱର୍ଗ କି ଦିବ୍ୟସ୍ଥାନ ! କି ମନୋରଞ୍ଜନ
 7. ସବୁ ସୁଖ ଭରା ସନ୍ତାପ ପାସୋରା
 8. ସେ ତ ପ୍ରେମନାଥ ଅନାଥ ନାଥ ପ୍ରେମିକ
 9. ସୁଦୟା କରି ରଖ ପ୍ରାଣନାଥ ଉଦ୍ଧରି
 10. ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯାର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼
 11. ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଶ୍ରୟ ଢାଲ ଯାହାର
 12. ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ନାମଟି ତାଙ୍କର
 13. ସଦାପ୍ରଭୂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ
 14. ସ୍ଵର ସୁମଧୁର ସୁରେ ବନ୍ଦନା ଗାଅରେ
 15. ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ କାରିଗର ହେ,
 16. ସମର୍ପିବି ଯୀଶୁ ପାଦେ ଯାହା ଅଛି
 17. ସ୍ଵର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ
 18. ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ
 19. ସଂଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ କରିବ ନାହିଁ କି
 20. ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ
 21. ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ
 22. ସିୟୋନର ପଥେ… ଟାଣି ନିଅ
 23. ସାନ୍ବନା ଘେନ ସାଳ୍ପନା
 24. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ
 25. ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ୟାଧିପତି
 26. ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ
 27. ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା
 28. ସେବା କରିବ କାହାର ଆଜି
 29. ସାଥି ଯିବା ଚାଲ ଗୋ
 30. ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି
 31. ସଂସାର ଏ ବାରିଧରେ
 32. ସଜ ଫୁଲ ମୁଁ ସଜ ଫୁଲ
 33. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର
 34. ସାଗରୁ ଗଭୀର ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ
 35. ସମୟ ଏହି ନ କର ଡ଼େରି
 36. ସ୍ତୁତି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ
 37. ସମୟ ଅତ୍ୟଜ ବୁଝ ହେ ଭାଇ
 38. ସ୍ଵାର୍ଥତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୂ
 39. ସତର୍କ ଟିକେ ରୁହ
 40. ସେ ନଦୀର ଉପକୂଳ
 41. ସୀମାହୀନ ଆକାଶର ନୀଳିମାରେ
 42. ସୁଖ ଦିନେ ମୁଁ ତ, ତୁମକୁ
 43. ସାନ ସାନ ପିଲା ଆମେ
 44. ସାଥି ଯିବା ଚାଲଗୋ
 45. ସାତରଙ୍ଗ ସାତ ସୁରେ ଗାଇଯିବା
 46. ସାଗରୁ ଗଭୀର ଆକାଶରୁ
 47. ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ
 48. ସରଗ ନନ୍ଦନ ଆଜି….ଅପରାଧୀ
 49. ସମର୍ପିବି ଯୀଶୁ ପାଦେ ଯାହା ଅଛି
 50. ସକଳ ଆଖି ଆଜି କୁଶୋପରେ
 51. ସେହି ପ୍ରେମ ଜାଣ
 52. ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଉର୍ବକୁ ଯାଏ ଆଶିଷ
 53. ସ୍ତୁତି କର, ପ୍ରଶଂସା କର,
 54. ସ୍ଵର୍ଗ ଜୟଧ୍ବନି ମହାନନ୍ଦମୟ ପାପୀ
 55. ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସର୍ବ କରୁଣାମୟ