Kaayuththiruve (ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ)

ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು, ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು
ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಟು, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು |೨|
ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತಿರುವೆ |೨|

1 ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ , ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ
ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವದು, ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತಿರುವೆ

ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ… (Chorus)

2 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರೂ
ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು

ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ… (Chorus)

3 ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲು, ಮೊಣಕಾಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಯುವೆ
ಬಲ ಹೊಂದುವೆ ಎದ್ದೇಳುವೇ, ಹದ್ದಿನಂತೆ ನಾ ಹಾರುವೆ

ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ… (Chorus)

ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು…

Karthanige Kaayuvavaru, Avamaana Hondharu
Nijavaagi Anthya Untu, Ninna Nambike Vyarthavaagadhu X 2
Kaayuththiruve – 2
Adbhuthava Hondhalu Kaayuththiruve X 2

1 Thakka Kaaladalli, Darshanava Neraverisuva
Suḷḷaadadhu Neraveruvudhu,Thadavaadharoo Naa Kaayuththiruve

Kaayuththiruve… (Chorus)

2 Ellavannu Kaḷedhukoṇdaroo, Sambhandhavu Agalidharoo
Karedhaathanu Nambigasthanu, Sukha Jeevana Baramaaduvanu

Kaayuththiruve… (Chorus)

3 Bidugade Kaaṇalu Moṇakaalallee Kaayuve
Bala Honduve, Edhdheḷuve Haddhinanthe Naa Haaruve

Kaayuththiruve… (Chorus)

Karthanige Kaayuvavaru…

(Written by Ps. Alwin Thomas)

Back to index

Click below to listen to the song

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Kaayuththiruve (ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ)”