diya dekha bare prabhu

ଦିଅ ଦେଖା ବାରେ ପ୍ରଭୁ
ଲୋତକ ଧାର ପୋଛି ଦିଅ ହେ
ଲହୁ ଫିଟା ପାପୁଲିରେ …(ଘୋଷା)

ରୋଗର କଷଟି ପରାଣ ପରଖେ
ଆତୁର ନୟନ ଛନ୍ଦା ବିଲୋକେ
କିଏ ନାହିଁ ଓଠୋ ଆଙ୍କି ଦେବ ହସ
ସ୍ୱନ୍ତନାର ତୁଳିକାରେ … |୧|

ନିରାଶ ଅବନି ବୟସର ଗର୍ଭ
ନରକ ଡ଼ାକରା ହସଇ ପ୍ରଳାପେ
କିଏ ପାରେ ନେଇ ହାତ ଧରି ମୋର
ପରିଶେଷ ରଜନୀରେ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *