prabhu he kare minati

ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ କରେ ମିନତି, ମୋ ପ୍ରତି ସୁଦୟା ରହୁ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟେ ଧରି ମୋର ପ୍ରାଣପଛେ ଚାଲିଯାଉ… (ଘୋଷା)

ସେ ନାମ ଗାଆନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ, ଦିବ୍ଯ ଦୂତଗଣ ହରଷ ମନେ
ସେ ନାମ ଆସିଲେ ମଭ୍ୟ ଭୁବନେ, ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କାରଣେ
ସେହି (ଯୀଶୁ) ମମ ଗାଇ ଗାଇ ମୋର ଦୁଖଛାୟା ରେ ଯାଉ.. ।୧।

ପାପ ପାଇଁ କଲେ ନର ଯେ, ଯଜ୍ଞ ଅଭିଶପ୍ତ ଧରା ନୋହିଲା ପୁଣ୍ୟ
ସେ ଛକି କାଠ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ସାଧିଲେ ଶୂନ୍ଯ ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ
ଜୀବନେ ତାହାଙ୍କୁ (ଯୀଶୁ) ଧରି ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ଵର୍ଗ ଗଲିଯାଉ.. ।୨।

ରୁଧିରେ ସ୍ଥାପିଲେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପଥ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କଲେ ପ୍ରଦତ୍ତ
ସର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଜଗତେ ବ୍ୟର୍ଥ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରଚିଲେ ସତ୍ୟ
ସେ ସତ୍ୟ (ଯୀଶୁ) ଶ୍ରେଣୀ ବହି ମୋର ସ୍ଵର୍ଗକୂଳେ ଲାଗିଯାଉ.. ।୩।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *