bitara karuna bari

(ସ୍ଵର-ବରସ ଆଶିଷ ବାରି)


ବିତର କରୁଣା ବାରି
(ନାଥ) ଝରୁ ନିତି ପ୍ରାଣେ ମୋର ମଧୁରେ ସଞ୍ଚାରି (ଘୋଷା)

ଆସିଛି ଦୁଆରେ କେତେ ଆଶାକରି,
(ମୁହି) ଶୀର୍ଣ୍ଣହସ୍ତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ – କମଣ୍ଡକୁ ଧରି |୧|

ମାଗେ ନାହିଁ ଧନ ଭିକାରୀର ପରି
(ଆହା) ବୁଲେ ସିନା ଭବ-ଦାଣ୍ଡେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରି |୨|

ଦଦରା ପରାଣେ ଦୁଖ ଅଛି ପୁରି
(ତୁହି) ଖୋଜି ଭବେ ନ ପାଇବୁ ଜଣେ ମୋର ସରି |୩|

ଚିନ୍ତା ନକ ହୃଦେ ଖରତର ଜଳି,
(ସଦା) ଦେଲାଣିତ ସନ୍ତାପିତ ଜୀବନକୁ ସାରି |୪|

ଦିୟ ପ୍ରାଣେ ଭରି ତବ କୃପା ବାରି
(ମୁହିଁ) ତୃଷିତ ଅନ୍ତର ଠାରେ ପିଇ ଯିବି ତରି |୫|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *