iswara amaku ede prema kale

ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ
ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିଲେ,
ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ (୨ ଥର)
ସେ ନିଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିଲେ (୨ ଥର) …. (ଘୋଷା)

ଆମରି ପାଇଁ ସେ ଗଗଥାରେ
ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ କୃଶ ଉପରେ
କବର ଠାରୁ ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ
ଜୀବିତ ହୋଇ ପୁଣି ଉଠିଲେ….
ସେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆମେ
ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ମଜି ଆମେ ….|୧|

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସ୍ଵର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ
ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ହେଉ ସଦା ନିରନ୍ତର
ଆନନ୍ଦମୟ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ
ଯହିଁରେ ଆତ୍ମାର ହୁଏ ପ୍ରତିକାର
ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି
ଋଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ମଜି ଆମେ ….. |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *