tumari bojha uswasa

ତୁମରି ବୋଝ ଉଶ୍ବାସ
ଯୁଆଳି ତୁମରି ସହଜ
ଘେନିବି ସଦା ଜୀବନେ
ଦିଅ ଶକତି ହେ ଯୀଶୁ ରାଜ …(ଘୋଷା)

ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ଦେଖାଅ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣେନା ବଞ୍ଚି
ନ ହେଉ ବୃଥା କେବେ ଜୀବନ
ମୋ ହୃଦରେ ତୁମେ ବିରାଜ
ନାହିଁ ମୋର ବଳ ବୁଝିବାର
ଜଗତ ସମସ୍ୟାମାନ
ହୁଅଇ ପ୍ରାଣ ସଦା ଆକୁଳ
ବୁଣ ଅନ୍ତରେ ସାନ୍ବନା ବାଣୀ
ଆସ୍କାଦେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲି ଯୀଶୁ
ତୁମେ ଯେ କେଡ଼େ ମଧୁର
ପାରେନା ଭୁଲି ତୁମକୁ
ଶୁଝିଛ ମୋର ପାପ କରଜ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *