mahimaya prabhu prasansaniya

ମହିମାମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଭୁ
ପୂଜା ବନ୍ଦନା କରୁଥିବି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୁଁ ଆରାଧନା….( ୪ ଥର)
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର…. (ଘୋଷା)

ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଶକ୍ତି କର ପ୍ରକାଶ
ଜୀବନ ମମ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ ଦିଅ ତୁମ ଆଶିଷ….|| ୧ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *