jao jagatara kone kone

ଯାଅ ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ
କୁହ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାନେ କାନେ
ଯୀଶୁ ଆମର ଶାନ୍ତି ଆକର
ଭରିଦେବେ ଶାନ୍ତି ପରାଣେ (ଘୋଷା)

ଦୁଷ୍ଟ ଯେବେ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ିବ
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନିରୂପିତ ପଥରେ ଚାଲିବ
କୈଶ ଭୟ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ
ଏ ଜଗତେ ମହାନନ୍ଦ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ
ଚିର ନିବାସ ସେ ସ୍ଵର୍ଗଧାମ ପାଇବ ବିଶ୍ରାମ ଜୀବନେ || ୧ ||

ପାପୀ ମରଣେ ତାଙ୍କୁ ନ ଥାଏ ସନ୍ତୋଷ
ଡାକୁଛନ୍ତି ଆହେ ପାପୀ; ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ
ମୁକ୍ତି ମଶାଲ ଘେନ, ଶାନ୍ତଗାମୀ ହୁଆ
ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର
ସେ ଯେ ଆମରି ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ନୋହୁଁ ଭୀତ ଏ ଜୀବନେ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *