aamo najorito probhu jishu khristo

ଆମ ନାଜରିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ

ପାପୀ ପାଇଁ ବଳି ହେଲେ

କେଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ( ୨ ଥର)

ପାପୀ ପାପ ପାଇଁ କୁଶ ଭାର ବହି

କାଲବରୀ ପାହାଡରେ ( ୨ ଥର )

କଣ୍ଟାର ପଥେ ସେ ଚାଲିଲେ

ମାନବର ଏହି ପାପ ତାପ ପାଇଁ

ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ଛାଟ ( ୨ ଥର)

ମସ୍ତକେ କଣ୍ଡା ପାଗ ବାନ୍ଧିଲେ

ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, କାଲ, ପକ୍ଷାଘାତି, କୃଷି ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟେ ଗଲେ ( ୨ ଥର)

ଦୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ

ଚାରି ହସ୍ତ ପଦେ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେଲେ

ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ରେ ଭାଇ

ପାପୀର ପାପ ଧୋଇ ଦେଲେ II

ତିନି ଦିନ ପରେ କବର ଫଟାଇ

ଆନନ୍ଦରେ ଉଠି ସେହି

ଦେହରେ ସ୍ବର୍ଗକୁ ଗଲେ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *